Gros Besi Yemi

sigir-besi-yemi
Klasik Besi Yemi
22 Ocak 2016
neo-besi-yemi
Neo Besi Yemi
22 Ocak 2016

Gros Besi Yemi

gros-besi-yemi

GROS BESİ YEMİ

%14,5 Ham Protein 2450 kcal metabolik enerji içerir. Vitamin ve mineral karmalarıyla desteklenmiştir. Pelet, Granül ve Toz formdadır. Besi periyodu boyunca kullanılabileceki ideal bir yemdir. Besi sığırlarının beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı yemdir. Bu yem hedef hayvanlar dışındaki hayvanlara yedirilemez. Yemden istenilen verimin alınabilmesi için kaliteli kaba yem ile birlikte verilmelidir.

  • Hızlı bir büyüme ve kas gelişimi sağlar.
  • Bitkisel kaynaklı protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
  • Asidaz riskine karşı tampon maddelerce desteklenmiştir.
  • Maksimum canlı ağırlık artışını hızlı bir şekilde sağlar.
  • İşletmede bulunan Arpa ,Buğday gibi diğer yem kaynaklarıyla kolayca karışır.
  • Lezzetli ve iştah açıcıdır.
  • Sindirim faaliyetleri, Rumen aktivitesi ve verimde iyileşme sağlar.

Comments are closed.